Polityka prywatności

Na podstawie odrębnych zgód osoby, której dane dotyczą, wyrażonych poprzez odznaczenie odpowiedniego okna na formularzu rejestracyjnym, dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Grupa 3KF w celu:
– oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z Grupą 3KF, w szczególności w ramach pośrednictwa Grupy 3KF polegającego na przedstawianiu form inwestowania środków finansowych, pomocy w wyborze oferty kredytowej, prezentowania ofert ubezpieczeniowych oraz nieruchomości;
– przesyłania informacji handlowych, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).
Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest Grupa 3KF Sp. z o.o ul., ul. Armii Krajowej 1, 58-500 Jelenia Góra. Państwa dane osobowe będą
przetwarzane w celach marketingowych, w tym za Państwa dobrowolnie wyrażoną zgodą w celu oferowania produktów i usług podmiotów współpracujących z administratorem oraz w celu przesyłania informacji handlowych. Na podstawie odrębnie udzielonych przez Państwa zgód Państwa dane osobowe mogą zostaću dostępnione innym podmiotom współpracującym z administratorem. Jednocześnie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach archiwizacyjnych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Na podstawie art. 7 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, Użytkownik w każdym czasie ma prawo odwołania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych. Skorzystanie z tego prawa jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@3kf.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.
Użytkownik poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w formularzu rejestracyjnym, może odmówi lub wyrazi zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.). W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, ma on prawo w każdym czasie odwoła niniejszą zgodę. Skorzystanie z prawa odwołania zgody na otrzymanie informacji handlowej jest realizowane poprzez wysłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@3kf.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska użytkownika